Privacyverklaring

Bedrijfsgegevens

Domo Eclectica
Lakenpolderplein 40
2807 MA Gouda
(zakelijk nummer)

www.domo-eclectica.nl
mariella@domo-eclectica.nl

KvK: 69847878

1. Verwerking persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor de website en de werking van de website (www.domo-eclectica.nl) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.

2. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring leggen we eerst uit wat cookies zijn. Daarna zullen we ingaan op welke cookies we gebruiken en waarom.  

Wat zijn cookies

Een cookie is een bestand dat door een (in dit geval onze) website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer onze website bezoekt kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website.  

Google Analytics

Onze website plaatst cookies van Google. De informatie die Google krijgt uit de cookie wordt geanalyseerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft van ons geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie de website van google.  

Social Media buttons

De verschillende social media kanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social media kanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door ons gebruikte social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.  

Uitschakelen en verwijderen

Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dat de help-functie van de browser.  

Nieuwsbrief

Wanneer jij je hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief bij ons (voor degene is deze informatie) willen we je laten weten dat ook hiervoor cookies worden gebruikt. Meer informatie over de cookies van ……  kun je vinden in hun privacy policy.

Google Analytics

Graag willen wij inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor ons. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.  

Social Media kanalen

Wij maken gebruik van social media kanalen, namelijk: Facebook en Instagram. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maken we gebruik van buttons en/of contactformulieren. Ook deze social media kanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de social mediakanalen uitsluitsel bieden.  

3. Privacy algemeen

Wij verzamelen en verwerken geen persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf, bewust, aan ons zijn verstrekt.  Het bezoek aan de website is daardoor anoniem. 

4. Verzamelde informatie

Wij maken gebruik van Google Analytics. Zie hierboven wat wij doen met deze gegevens. Daarnaast kunt u door middel van contactformulieren persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. Deze gegevens slaan wij op. Wanneer je klant wordt bij ons worden ook je naam en contactgegevens opgeslagen. Bij zakelijke klanten zal het KvK nummer genoteerd en gecontroleerd worden.  

Wij slaan de volgende gegevens op:

-       (bedrijfs)naam en/of contactpersoon

-       adresgegevens

-       telefoonnummer

-       e-mailadres

-       kvk-nummer

-       BTW-nummer

5. Doel van verzamelde informatie

De opgeslagen gegevens worden gebruikt voor:

-       het afhandelen van betaling.

-       jou kunnen bellen indien dit nodig is voor onze dienstverlening.

-       je te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening op producten.

-       het kunnen toezenden van documentatie.

-       het beantwoorden van vragen.

-       het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeur.

Je krijgt van ons alleen een nieuwsbrief als jij je hiervoor expliciet hebt ingeschreven. Voor het verspreiden van de nieuwsbrief gebruiken wij Mailchimp. Hierdoor zijn jouw gegevens (naam en e-mailadres) ook bij hen bekend.

6. Delen met anderen

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7. Hoe lang we gegevens bewaren

We bewaren je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor we jouw gegevens hebben verzameld. Onze bewaringstermijn(en) zijn:

-       Je bedrijfsgegevens bewaren we, na afronding van de opdracht.

-       Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief worden je gegevens verwijderd.

8. Inzagerecht

Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Wij hebben echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social media kanalen. Daarnaast kunnen wij nogmaals uit de gegevens van Google Analytics geen herleidbare gegevens verkrijgen.

Wanneer je gebruikt wil maken van je inzagerecht of een vraag hebt, neem dan contact op via mariella@domo-eclectica.nl.

9. Beveiliging van gegevens

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mariella@domo-eclectica.nl

10. klacht

Heb je een klacht over de bewaring van je persoonsgegevens? je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.